สระว่ายน้ำสำเร็จรูป

ผู้จำหน่าย สระน้ำขอบตั้ง สระน้ำสำเร็จรูป ยี่ห้อ Intex

สระว่ายน้ำนี้มันสุดยอดจิงๆ!


ดูอัตราการเติบโตของ ROE ว่าไม1ควรจะกันผวนหรอตกตํ่าลงไปกว่าค่าเฉลี่ยมากนัก
ถ้าทัน เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ยี่งดี


                      ดูอัตราเงินปันผลว่ายังคงปันผลอย่างสมํ่าเสมอ สระน้ําพลาสติก ราคา และเป็นไปตามค่าเฉลี่ยหรอไม1ลองเอาส่วนของผู้ถือหุ้นมาตรวจสอบซิว่าทันเพิ่มขึนมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ กำไรที่ทันทำได้ในแต่ละปี
เงินทบต้นทนเข้าไปสร้างความเติบโตในบรษัทแค1ไหน


                         อัดส่วนหนี้สินต่อทุนต้องไม1เพิ่ม สระน้ําพลาสติก     (หนี้สิน / ทุน) หรอเพิ่มไม่มากถ้าหนี้สินเพิ่มแบบน่าตกใจ ให้รีบเช็คว่าเกิดจากอะไร และการก่อหนี้จะคืนทุนมื่อใดถ้าโครงการเล็กๆ ก็ไม1ต้องตกใจมาก)


                         หุ้นเหล่านี้อาจ1จะมีปัจจัยบางอย่างที่อาจ1จะส่งผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยยะลำค่เญ
ให้ ลองหาใน  ดูอย่างสมํ่าเสมอ หุ้นที่เราลงทุน เป็นหุ้นอัวใหญ่
ต้องมีผู้อันทัดกรณีเข้ามา ให้ความเห็นอย่างแน่นอน หรอถ้าจะให้หาข้อมูลง่ายๆ
ก็ไปสทัครสมาซิกที่สมาคมการลงทุน เน้นคุณค่า ก็จะมีเกจิเข้ามาแชร์ความรู้ (ผมเองก็สิงสถิตยัอยู่ในนี้นมาช้านานแล้วเซ่นกัน แต่ไม1มีความรู้อะไรจะไปแชร์กับเด้า ก็เลยได้แต่อ่านอย่างเดียว)


                         ขอให้เชื่ออัวเอง เชื่อการไตร่ตรองของอัวเอง
เงินของเรา เจ๊งก็เป็นของเรา สระน้ําพลาสติก ขนาดใหญ่ราคา     ขอให้พิจารณาทุกสิ่ง อย่างถี่ถ้วนวิเคราะห์ข้อมูลว่าลี่งที่เกิดขึนกับหุ้นของเรา เป็นเพียงชั่วคราวหรอถาวร


                         นี้นใจและอย่าตื่นตกใจจนเกินไปลี่งที่ลำอัญที่สุด ก็คือ การเข้าซื๋อถูกจังหวะ ในภาะวิกฤต ถ้า
เราซัดเข้าไปในจังหวะที่ดีมากๆ เราแทบจะไม1ต้องทำอะไรกับทันเลย
เพราะต้นทุนเราจะตํ่า อัตราการลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ดี ผมแนะน่าให้ถือไปเรื่อยๆ
แต่ถ้าใครจะขายหรอทำอะไร ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนเลยครับ..


ขณะที่ผมกำลังเขียนบทส่งท้าย ผมมีความยินดีเหลือเกินที่โซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค
ทำให้หนังสือที่เรมจากแรงบันดาลใจ เล็กๆ อย่าง “มีความสุขกับหุ้นบันผล By หมีล็ม” เล่มที่ 1
สระน้ําพลาสติก ขอบตั้งได้มีการแจกจ่ายไปแล้วกว่า 3,000 ชุด และผมก็มีได้ก้าวเล็กๆ เกิดรอบตัวผม ก็คือ
การที่เพื่อนๆ และคนรู้จักของผม จะใช้เงินเก็บของตนเองในการลงทุนหุ้นบันผลที่ดี
ในช่วงเวลาที่ เกิดวิกฤตครั้งต่อไป ซึ่งไม่ว่าจะรอนานอีกกี่ปี ผมก็ยินดีที่จะรอ
เพราะผมเชื่อว่ามันคงจะสบายใจกว่าผมเข้าไปเสี่ยงในสระน้ําพลาสติก รั่ว การลงทุนช่วงที่ภาวะหุ้นร้อนแรงในบัจจุบันนี้แต่เชื่อผมไมี รออีกไม่นานหรอก...